Czy są jakieś ograniczenia co do treści utworu?

Nie, nie ma żadnych konkretnych ograniczeń co do treści. Jedynym kryterium mającym wpływ na ocenę jury (poza wartością artystyczną) jest możliwość realizacji tekstu w kameralnych warunkach filmowych.

Jak rozumieć „kameralne warunki filmowe”?

Nie narzucamy piszącym żadnych sztywnych ram, jednakże prosimy pamiętać, że celem konkursu jest wyłonienie tekstów do ich realizacji filmowej. Ograniczenia finansowe oraz sanitarne powodują, że w realizacji weźmie udział kilka aktorek/aktorów (zatem teksty rozpisane na kilkadziesiąt postaci siłą rzeczy będą w tym kontekście problematyczne). Podobnie z didaskaliami - jeśli autorki/autorzy chcą konkretyzować przestrzeń w utworze, warto aby pamiętali, że dużo prościej będzie realizować zdjęcia we wnętrzach. Oczywiście to nie są wymogi niepodważalne - jeśli uzasadnione będzie użycie w tekście kilkudziesięciu postaci w plenerach, a sam tekst będzie cechował się wysoką jakością artystyczną, nie stoi na straconej pozycji, jednakże wówczas autor/autorka musi liczyć się z ewentualnością dużej ingerencji reżyserskiej w kształt adaptacji.

Czy są jakieś wymogi formalne co do kształtu utworu?

Nie, nie ma żadnych konkretnych ograniczeń co do formatu zapisu scenariusza, istnienia czy kształtu didaskaliów, liczby stron/znaków, postaci czy scen. Jednakże w tym przypadku także sugerujemy wziąć pod uwagę warunki realizacji - stąd nasze określenie „jednoaktówka”, gdyż preferowane są krótkie zwarte formy.

Czy jeden autor/autorka może przesłać więcej niż jeden tekst?

Nie, jedna osoba może przysłać tylko jeden utwór.

Czy utwór może być dziełem kilku osób?

Tak, utwór może być dziełem więcej niż jednej osoby. W przypadku nagrodzenia takiego tekstu, autorzy decydują w jakiej proporcji należy podzielić nagrodę.

Jak wygląda przekazanie nagrody?

Jest 5 równorzędnych nagród w konkursie w wysokości 1500 zł brutto każda. Kwota pomniejszona o stosowny podatek zostanie wypłacona przelewem na podstawie rachunku do umowy o dzieło, podpisanej przez Teatr Czwarta Scena z autorem/autorką na udzielenie praw do realizacji i publikacji nagrodzonego tekstu.

Kto będzie realizował teksty?

Do realizacji filmowej zostali zaproszeni reżyserzy związani z Teatrem Czwarta Scena: Maria Baładżanow, Bartłomiej Błaszczyński, Katarzyna Kostrzewa, Michał Piotrowski oraz Mateusz Znaniecki. Każdy reżyser po wybraniu jednego z nagrodzonych tekstów dobiera zespół aktorski oraz realizacyjny (operator-muzyk-scenograf).

Kiedy odbędzie się premiera realizacji?

Zdjęcia będą realizowane we wrześniu. 5 premier odbędzie się kolejno w każdy piątek października na www.czytelniaperformatywna.pl.

© 2020 Teatr Czwarta Scena